Den 21 mars 1960 sköt polisen i den sydafrikanska kåkstaden Sharpville 69 män, kvinnor och barn som fredligt demonstrerade mot apartheidslagarna. Den internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering är ett tillfälle att hedra minnet av de som sköts i Sharpeville och att ansluta sig till kampen mot rasism. 

Världen har förändrats mycket sedan 1960 men miljontals människor kämpar fortfarande mot rasism och diskriminering varje dag.

– Rasdiskriminering tar många skepnader som alla är kränkningar mot mänskliga rättigheter och värdighet. Rasism försvagar de band som binder samhällen samman, kastar en skugga över mänsklighetens gemensamma öde och sår frön av misstro, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova med anledning av dagen.

Unesco har skapat ett internationellt nätverk av ”städer mot rasism” för att bekämpa diskriminering och främja tolerans på lokal och kommunal nivå. I mars 2004 lanserades nätverket för att dela erfarenheter för att förbättra politik för att bekämpa rasism, diskriminering, främlingsfientlighet och utanförskap.

I Kanada lanseras ”Toolkit for Municipalities, Organizations and Citizens” en skrift som ger praktisk information för att stödja arbetet för bland annat kommuner i att stärka lokala initiativ och politik mot rasism och diskriminering. I Asien kommer städer mot diskriminering i Asien och Stillahavsområdet anordna en internationell konferens under temat ”Creative Cities for Glocal (Global + Local) Security and Peace”, under ”World Human Rights Cities Forum” i Korea i maj.

»Läs mer om Unescos internationell koalition av städer mot rasism här.

»Läs Kanadas ”verktygslåda” mot rasism och diskriminering här.