Vid Unescos generalkonferens 2011 beslutades att införa en internationell jazzdag. Dagen ska samla människor för att fira och lära om jazzen som konstform och jazzens viktiga roll som medel för kommunikation över gränser och tider.

Jazz har alltid varit en kraft för positiv social förändring, och fortsätter att vara så. Med rötter i slaveriet har jazzen blivit en passionerad röst mot alla former av förtryck.

Firandet startar redan den 27 april då Herbie Hancock, Unescoambassadör och jazzlegend, inleder tillsammans med Unescos generaldirektör Irina Bokova. Firandet startar med kurser av kända internationella jazzmusiker, improvisationslektioner för unga studenter, konferenser, debatter och en stor kvällskonsert på Unescos sekretariat i Paris. Firandet samlar artister, lärare, regeringar, experter och fans, som tillsammans utforskar jazzens historia, påverkan och arv över hela världen.

I Sverige uppmärksammas jazzdagen på Ystads Teater genom Ystad Sweden Jazz Festival, i samarrangemang med Svenska Unescorådet, Musik i Syd, Malmö lärarhögskola, Skurups folkhögskola och Svalövs folkhögskola.

»Läs mer om Ystad Sweden Jazz Festivals firande av Unescos Internationella Jazzdag här.

»Läs mer om Unescos Internationella Jazzdag här.