Jämställdhet är ett av Unescos prioritetsområden och ett genusmedvetet arbetssätt genomsyrar hela organisationens verksamhet. För att uppnå ett jämställt samhälle måste man rikta sig till både män och kvinnor, i alla delar av samhället. På Internationella Kvinnodagen den 8:e mars  uppmärksammar Unesco speciellt några av de många jämställdhetsfrågor man driver. Till exempel med kampanjen ”Women Make the  News” om ojämställdhet i media, seminarier och projekt kring årets kvinnodags-tema ”Stoppa våld mot kvinnor” samt den konsert som Sveriges Radio P2 och Unesco arrangerar i Paris för att uppmärksamma kvinnliga musiker och  tonsättare.

Foto: Möte i en kvinnorättsgrupp i Rajsthan, Indien ©Unesco/Forss

FN har officiellt uppmärksammat Internationella Kvinnodagen sedan år 1975. Årets tema är ”Ett löfte är ett löfte: Det är dags att agera för att stoppa våld mot kvinnor”. Uppskattningsvis 7 av 10 kvinnor har någon gång under sina liv utsätts för fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomisk våld. Effekterna är förödande för kvinnorna själva, men också för samhällena de lever i. Könsrelaterat våld befäster och befästs av en samhällsstruktur där kvinnor ses som underordnade män. För att ändra strukturer krävs ett brett angreppssätt. Därför är just Unescos arbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation så viktigt. Lagar och regler är inte tillräckligt, vi behöver en fundamental kulturell förändring av föreställningar kring könsroller för att uppnå ett jämställt samhälle.

– ”För att stärka kvinnors rättigheter och skapa ett jämställt samhälle måste vi bekämpa alla former av våld mot kvinnor, över hela världen. Detta är Unescos löfte på Internationella Kvinnodagen”, säger Unescos generaldirektör Irina Bokova.

» Läs mer om Unescos olika projekt under Internationella Kvinnodagen

» Program för SR P2 och Unescos konsert i Paris