Hälften av världens befolkning är under 25 år, och det är de unga som drabbas hårdast av världens orättvisor. På årets internationella ungdomsdag uppmärksammar Unesco unga kvinnors och mäns kraft för fred och utveckling.

Alltför många lever i fattigdom, oförmögna att förverkliga sin potential. Alltför få får den kompetens, kunskap och det självförtroende som behövs för att få arbete, där förmågan att lära och anpassa sig är viktigt. Unga människor är en källa till idéer för innovation. De är dagens tänkare, problemlösare och katalysatorer för fred.

Unesco agerar över hela världen för att stärka utbildningssystemen i syfte att ge unga relevant, inkluderande och kvalitativ utbildning. Utbildning, sysselsättning och delaktighet är de viktigaste budskapen när vi försöker bygga gröna samhällen och ekonomier för en hållbar värld.

»Läs mer här.