I en debattartikel i UNT skriver Inger Liliequist, särskild rådgivare till Svenska Unescorådet, riksantikvarie Lars Amréus och Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet om de akuta insatser som krävs för att stoppa illegal handel med kulturföremål

Läs debattartikeln här>