Dag_Hammarskjold_outside_the_UN_building

Kungliga Biblioteket har nominerat Dag Hammarskjöldsamlingen till Unescos internationella förteckning över viktiga dokument och samlingar i Världsminnesprogrammet.

I Världsminnesprogrammet arbetar experter på dokumentbevarande med att utveckla metoder och principer för bevarande och tillgängliggörande av dokumentarv som kan vara enskilda dokument, samlingar, bibliotek, foton, filmer etc. Syftet med programmet är att länderna ska lyfta fram dokumentarvet och använda dessa för diskussion och kunskapsuppbyggnad.

I den internationella förteckningen finns sedan tidigare Alfred Nobels familjearkiv, Ingmar Bergmans Arkiv, Astrid Lindgrens Arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar, Emanuel Swedenborgs Arkiv och Silverbibeln i Uppsala (Codex argenteus). Du kan läsa mer om de Svenska världsminnena här.

Från andra länder finns t ex 1703 års folkräkning från Island, terrorarkivet från Paraguay, Bayeaux-tapeten från Frankrike, Book of Kells från Irland och Internationella krigsfångearkivet 1914 – 1923 från Röda Korset. Sammanlagt finns drygt 340 dokument/samlingar i registret.

Nomineringar till det internationella registret behandlas vartannat år av den expertkommitté som arbetar med programmet och det slutliga beslutet tas av Unescos generaldirektör.

Samlingen

Dag Hammarskjöld (1905-1961) är en Sveriges mest kända och inflytelserika personer. Han var FN:s generalsekreterare från 10 april 1953 till 18 september 1961 när han omkom i en flygolycka under en fredsmission i Kongo. ”Dag Hammarskjölds samling” donerades efter hans död till Kungliga Biblioteket. Samlingen innehåller dokument kring FN, manuskript och brev och personliga referensdokument om världspolitiken m.m.

Samlingen dokumenterar Hammarskjölds arbete och hans inflytande – både som regeringsrepresentant och privatperson. Den täcker en viktig tid i FN:s historia och är av stor vikt för vår förståelse av tiden efter andra världskriget och under kalla kriget.

Samlingen är i huvudsak på engelska och omfattar ca 45 löpmeter. Den är i princip organiserad enligt de olika konfliktområdena i världen. Samlingens arkivlista finns på internet och den fysiska samlingen finns tillgänglig vid Kungliga Biblioteket i Stockholm.