Norrköping.
Bilder från Norrköping.

Norrköpings framgångar som musikstad fortsätter. Idag kom beskedet att Norrköping antagits till UNESCO Creative Cities Network (UCCN) och därmed blir Nordens första musikstad i det globala nätverket för kreativa städer.

Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet, säger:

Mer än hälften av världens befolkning bor nu i städer och städerna blir allt viktigare som pådrivare av initiativ för att nå en hållbar utveckling i praktiken. Med sitt engagemang, historia och energi, har Norrköping en självklar plats i Unescos nätverk för kreativa städer och jag är övertygad om att staden kommer att bidra med lika mycket som den får från nätverket.”

Målet med nätverket är att stärka det globala samarbetet mellan städer där kreativitet är en viktig del av identiteten, men också en strategisk faktor för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Det handlar också om att integrera kultur i stadsutvecklingen, trots olika förutsättningar globalt.

Nätverket ställer hårda krav. Ett aktivt, genuint och brett musikliv med ett starkt stöd måste redovisas i ansökan.

Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, säger:

”Det här ett kvitto på att vi redan har kommit en bra bit som kreativ stad, som musikstad. Det är glädjande eftersom det ger oss nya möjligheter och draghjälp att fortsätta utvecklas och bli ännu bättre.”

I Norrköping finns fina möjligheter till grundutbildning, många levande livescener och ett brett och aktivt musikliv i många genrer. Norrköping erbjuder också arrangemang från unga debutanter till världsklass på stadens många livescener och festivaler. Men framförallt är musik, kultur och kreativitet en del av stadens identitet.

UCCN ger också en ny möjlighet att synliggöra de samlade kulturella och kreativa näringarna i Norrköping och Region Östergötland. Målet är att nätverket blir en plattform för kreativa kontakter regionalt, nationellt och internationellt – något som i sin tur skapar besöksanledningar och arbetstillfällen till länet. Inom nätverket finns även ett utbyte mellan städernas universitet och näringslivsutveckling i form av Creative Cities Business Network.

Östersund, UNESCO City of Gastronomy, har som hittills enda svenska stad arbetat med UCCN i sin region (sedan 2010) och visar genom sitt fina resultat att kultur och kreativa näringar är både lönsamma och nödvändiga för en hållbar samhällsutveckling. I år fick de dessutom Svenska Unesco-priset efter att ha varit värdstad för nätverkets globala årsmöte 2016.

UNESCO Creative Cities Network grundades 2004. I dag består UCCN av 180 städer i sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/folkkonst, design, mediekonst och gastronomi. Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, skapa affärer, lära av varandra och att utveckla de kreativa näringarna och uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen. Utgångspunkten för nätverket är solidarisk samverkan och utbyten mellan stad och land, mellan rika och mindre bemedlade regioner i världen som grund för nya samarbeten och utvecklingsprojekt. Några av städerna i nätverket är: Bologna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires, Krakow och Östersund.

Mer information finns här.