Eric Gustavsson, ordförande i Filosofilärarnas förening SOPHIA.
Eric Gustafsson. Foto: Niklas Sagrén.

Imorgon är det Världsfilosofidagen som har firats den tredje torsdagen i november sedan 2005. Unesco menar att ”filosofi är en disciplin som uppmuntrar till kritiskt och självständigt tänkande och har förmågan att bidra till bättre förståelse om världen, samt förespråka tolerans och fred”. Vi har träffat Eric Gustafsson, ordförande för Filosofilärarnas förening SOPHIA, och pratat om varför filosofi är viktigt i skolan.

Berätta lite om dig själv och vad du gör!
Jag är ordförande i Filosofilärarnas förening SOPHIA. Vi försöker skapa en arena för Sveriges filosofilärare, där de kan samlas och diskutera gemensamma frågor och problem. Oftast finns det bara en filosofilärare på varje skola, vilket gör att en sådan mötesplats blir viktig.

Vi vill förbättra undervisningen och villkoren för eleverna, så att de får möta det här fantastiska ämnet på ett så bra sätt som möjligt.

Varför är det viktigt att prata om filosofi som en del av utbildningen?
Filosofi är ett av de ämnena som ignoreras mest idag och som till viss del förlorat sin roll inom skolan. Etik, moral och källkritik har tagits över av religions- och historieämnena, trots att de egentligen är filosofiska aktiviteter. Den historiska källkritiken, exempelvis, är väldigt specifik för just historiska källor, vilket 18-åringar inte möts av så mycket idag. Därför är det viktigt att prata om även filosofiämnet som en betydelsefull roll inom utbildning.

Filosofi är också en viktig del i arbetet med utbildning för hållbar utveckling. För att de globala målen för hållbar utveckling ska uppnås, krävs det ett större perspektiv och filosofi kan bidra till att vara en del av en diskussion som ger mer kraft åt förändring.

Hur har ert samarbete med Svenska Unescorådet sett ut?
Tidigare år har vi varit delaktiga i evenemang kring Världsfilosofidagen. Just nu håller vi på att planera ett djupare samarbete med Svenska Unescorådet, som jag ser fram emot mycket. Jag tror att vårt gemensamma arbete resulterar i att filosofin får någon slags tyngd. Jag har även en förhoppning om att förlängningen av samarbetet ska leda till att filosofi blir obligatoriskt i skolan, vilket det redan är i flera länder. Svenska Unescorådet kan hjälpa till med detta genom att vara någon slags stor aktivitet som uppmärksammar filosofins relevans för utbildning eftersom Unesco arbetar med dessa frågor globalt. För några år sedan släppte de en lärarhandledning (Philosophy: A school of freedom), som innehåller en översikt av hur olika delar av världen hanterar de olika hinder som skolfilosofin står inför. Jag rekommenderar verkligen alla att läsa den, även folk som inte arbetar inom skolan!