Matilda Hellström
Matilda Hellström.

Matilda Hellström är ledamot i Svenska Unescorådet där hon representerar Sveriges ungdomsorganisationer – LSU. 2015 och 2016 listades hon som en av framtidens 99 mäktigaste personer av TCO.

Hej Matilda, vem är du?
Jag är en obotligt engagerad norrlänning och har under många år jobbat för att stärka barn och ungas rättigheter. Under 2015 var jag förbundsordförande för Sveriges elevråd (SVEA) och jobbade för en bättre och mer demokratisk skola. Den ambitionen lever kvar och idag studerar jag till lärare på Umeå Universitet.

Vilka frågor delar Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) med Unesco?
LSU är landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och vi samlar totalt 700 000 ungdomar med en mångfald av perspektiv och intressen för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas demokratiska organisering, i Sverige och i världen. Vår vision är en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen. LSU arbetar med Agenda 2030 genom kunskapsspridning och påverkansarbete.

Ett exempel är mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen, där vi arbetar med FN:s säkerhetsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet. Det är en historisk och bindande säkerhetsresolution som erkänner ungdomar som politiska aktörer och fredsbyggare, samt att ungdomar ska inkluderas på alla beslutsfattande nivåer.

Vad jobbar du med som ledamot i Svenska Unescorådet?*
Jag fungerar som en länk mellan LSU och Unesco och jobbar för att två viktiga organisationer ska finna framgång tillsammans. Jag representerar ungdomsperspektivet i de diskussioner som förs och de beslut som tas eftersom all politik på alla nivåer påverkar ungdomar. Jag sitter även i Svenska Unescorådets Utbildningsutskott där sakfrågor diskuteras djupare. Jag jobbar särskilt med Unesco Ungdomsstrategi som antogs under Unesco Generalkonferens 2013 och för en utveckling av Unesco Youth Forum.

Kort och gott så är ungdomsrörelsen och Unesco viktigare än någonsin. Att få jobba med båda dessa aktörer är en ära.

Varför är det så viktigt att uppmärksamma ungdomsfrågorna?
Hälften av världens befolkning är unga och vår röst måste synas. Vi lever i en tid då konflikter och problem måste förebyggas internationellt. Idag står världen inför stora utmaningar, och den globala ungdomsrörelsen har en viktig roll att spela för att lösa detta.