Unesco har nu släppt den tredje utgåvan av sin rapport World Trends in Freedom of Expression and Media Development som ger en översikt över nya trender inom mediefrihet, mångfald, oberoende och journalisters säkerhet.

Rapporten har bland annat funnit att fler individer än någonsin idag har tillgång till information tack vare internet, samtidigt som kombinationen av polarisering och teknisk förändring underlättar spridningen av hat, misogyni och ”falska nyheter”.

I ett växande antal länder möter journalister fysiska och verbala attacker som hotar deras förmåga att rapportera nyheter och information till allmänheten.

Årets rapport har en särskild inriktning på jämställdhet i medier.

Rapporten är finansierad av Sverige.

Läs hela rapporten här.