Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona firar under nästa år 20 år som världsarv. Samtidigt utvecklas världsarvet som besöksmål genom att de befästa holmarna nära Trossö blir tillgängliga genom skärgårdstrafiken och med egen båt. Satsningen på konst och kultur på öarna i världsarvet kommer att locka fler att upptäcka Karlskrona och tillgängliggöra kunskap om världsarvet.

Så skriver Malin Jogmark, Världsarvssamordnare i Karlskrona Kommun, och Mats Djurberg, Generalsekreterare i Svenska Unescorådet, i Sydöstran om vikten av lokal förankring av världsarven.

Läs artikeln här