Att bevara ett världsarv är inte att frysa tiden. Tvärtom, en viktig del i det långsiktiga bevarandet är att världsarv ska levandegöras och vara en del av dagligt liv på många olika sätt. Världsarv är mycket mer än statiska historiska objekt som aldrig får röras. I själva verket kan bevarandet bidra till mervärde och hållbar utveckling, ekonomisk såväl som social. Även som forskningsområde är världsarven en framtids möjlighet.

Så skriver Ylva Thörn, landshövding och ordförande i Världsarvsrådet i Falun, Christina Staberg, samordnare Världsarvet, och Mats Djurberg, Generalsekreterare i Svenska Unescorådet, i Dalademokraten om vikten av lokal förankring av världsarven.

Läs artikeln här.