Bevarande av världsarv hamnar ibland i konflikt med andra samhällsintressen, som satsningar på vägar, gruvor och vindkraft eller nybyggnation, och världsarv kan ses som hinder för utveckling. Men det bygger i så fall på en förenklad bild av världsarvens roll samt att deras potential som utvecklingsresurs glöms bort.

Så skriver Jytte Rudiger, kulturchef, Haparanda stad, Sara Vintén, världsarvssamordnare, Luleå kommun, Åsa Nordin Jonsson, Laponiatjuottjudus/Laponiaförvaltningen och Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet i en artikeln i Norrbottenskuriren.

Läs artikeln här.