I Hälsingland pågår ett arbete med att göra världsarvsgården Fågelsjö Gammelgård tillgänglig genom virtual reality, ett sätt att ta del av övervåningens festsal även om man inte kan ta sig uppför den branta trappan. Metoden lockar också barn och unga och ger många möjligheter att skapa, visa och delta i berättelser om gården

Så skriver Per Bill, landshövding och ordförande i världsarvsrådet, Hälsingegårdarna, och Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, i en artikel i Hela Hälsingland.

Läs artikeln här.