Kulturarvet hotas idag inte bara av terror och extremister utan även av snabba klimatförändringar. Det ställer stora krav på vårt samhälle vad gäller kunskap, åtgärder och inte minst en nära samverkan mellan myndigheter och organisationer. Stora resurser kommer behöva läggas på att skydda och bevara vårt gemensamma kulturarv runt om i världen när klimatet förändras. Men får tydlighetens skull: det största hotet mot kulturarvet är trots allt intressekonflikter som uppstår när samhällen förändras, när vägar ska byggas och nya bostadsområden anläggas.

Så skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg, i ett gästinlägg på Wikimedias blogg om hur digitalisering kan skydda hotat kulturarv.

Läs hela inlägget här.