Den 11 december lanserar Sida två viktiga rapporter: The World Development Report Learning to Realize Education’s Promize och Unescos årliga rapport om utbildning (Global Education Monitoring reportAccountability in Education).

Rapporterna lanseras på ett seminarium där Världsbanken och Svenska Unescorådet kommer att presentera och diskutera ”utbildningskriserna” och behovet av tydligare ansvar för en rättvis utbildning.

Seminariet arrangeras av Sida i samarbete med Svenska Unescorådet.

Tid: 11 december klockan 9:00-12:00 (registrering från 8:30)
Plats: Sida, Valhalllavägen 199 i Stockholm
Sista anmälningsdag: 6 december, anmäl dig här.

Bakgrund

  • 263 miljoner barn i världen saknar tillgång till utbildning.
  • 100 miljoner ungdomar i världen saknar läskunnighet.
  • 1 av 7 grundskolelärare är inte utbildade
  • Miljontals barn och ungdomar undervisas på ett språk de inte pratar hemma.

Även om det gjorts framsteg när det gäller tillgång till grundskola kvarstår stora problem för barn och ungdomar som är inskrivna på skolor. Det råder ingen tvekan om att ”skola utan lärande” är ett enormt slöseri med resurser och mänsklig potential.

Utbildningskrisen leder till ökade sociala klyftor och ojämlikheter och Barn och ungdomar som kämpas med fattigdom, konflikter, ojämställdhet och funktionshinder når vuxen ålder utan grundläggande livskunskaper.

Samtidigt har finansieringen för utbildning totalt sett minskat för sjätte året i rad, och en av fyra länder uppfyller inte de överenskomna finansiella målen för utbildning.