Unescos generalkonferens, där mer än 3 000 deltagare träffades i Paris under två veckor, har nu avslutats. Sverige representerades av en delegation, ledd av utbildningsminister Gustav Fridolin, där flera representanter från civilsamhället deltog, som t.ex. Sveriges unga akademi, Vetenskap & Allmänhet, Lärarförbundet, Journalistförbundet, Reportrar utan Gränser, Världsarv i Sverige och Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, också ingick.

Generalkonferensen beslutade om flera viktiga frågor, framför allt Unescos arbetsprogram för de kommande fyra åren och budgeten för de nästkommande två åren. Unescos nya program är tydligt baserat på hur Unesco kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Sverige har också lämnat många förslag i programmet på hur Unescos jämställdhetsarbete ska förbättras, vilket beslutades av generalkonferensen. Andra frågor som diskuterades och beslutades av generalkonferensen var bland annat deklarationen om etiska principer kring klimatförändringar, uppdateringen av rekommendationen om forskares status och Unescos fortsatta arbete med journalisters säkerhet.

Under generalkonferensen medverkade Gustav Fridolin vid lanseringen av Unescos initiativ ”Our Rights, Our Lives, Our Futures” som främjar sexualundervisning i flera afrikanska länder, med finansiering från Sverige. Utbildningsministern deltog även i ett möte om hur utvecklingsländer kan stärka sina utbildningssystem och nå målen i Agenda 2030.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke fanns också på plats för att lansera Unescos tredje rapport om ”World Trends in Freedom of Expression and Media Development” som handlar om trender inom media och journalistik. Med ett särskilt fokus på kvinnor som arbetar inom media, slår rapporten fast bland annat fast att hot och hat, framför allt mot kvinnliga journalister, inom media fortsätter att öka samt att så kallade ”fake news” innebär ett allt större problem. Rapporten går att ladda ned här.

Audrey Azoulay från Frankrike valdes till Unescos generaldirektör för de kommande fyra åren.

Efter fyra år i Unescos styrelse har Sverige nu lämnat över stafettpinnen till Finland som röstades in i styrelsen. Under styrelseperioden har Sverige framför allt drivit frågor som rör yttrandefrihet och jämställdhet.

Unescos logo och flaggor
Bild från generalkonferensen