FN:s säkerhetsråd har antagit en rapport som lyfter fram sambandet mellan krig och kulturarvsförstörelse och visar hur till exempel illegal handel med kulturföremål kan bidra till terrorism och väpnade konflikter.

Detta är den första rapporten som producerats som uppföljning på FN:s säkerhetsråds resolution 2347, den första resolutionen med fokus på kulturarv och hur dessa skyddas av Unesco. Resolutionen håller fram kulturarv som ett sätt att föra människor närmare varandra.

Rapporten ger exempel från 29 medlemsländer på metoder för skydd av kulturarv och presenterar rekommendationer som kan förstärka skydd av världsarv, öka medvetenhet om dess roll, eller bidra till datainsamling och fredsbevarande. Syftet är bland annat att bättre ta hänsyn till kulturella skillnader i framtida fredsbevarande uppdrag.

Unescos generaldirektör, Audrey Azoulay, säger om rapporten:

”Denna rapport visar att resolution 2347 redan har lett till starka förordningar och växande ansträngningar att dokumentera, bevara och skydda kulturarv som är under hot.”

Rapporten finns tillgänglig här.