Petra Göransson
Petra Göransson. Foto: Niklas Sagrén.

Petra Göransson kommer från Universitets- och högskolerådet (UHR) där hon arbetar med utbytestjänstgöring för statstjänstemän bland annat för utbyte med Unescos sekretariat.

Kan du berätta mer om tjänstemannautbytet på Unesco?
Fördelen med att söka till en organisation som Unesco är att utbytet är lite längre, oftast är man borta mellan 9 månader och ett år. Inom Unesco planerar man arbetsuppgifter innan utbytet, vilket leder till att man är överens om arbetsuppgifterna under utbytesperioden. Detta gör att ens kunskaper utnyttjas till fullo och att man kan utvecklas som individ, men även att man senare kan utveckla verksamheten hemma.

Utbytesprogrammet med Unesco riktar sig mot administrativa uppgifter som ekonomi och HR, medan andra utbyten mer riktar sig mot sakkunniga och experter. Unesco har kontor på flera ställen i världen och det finns alltså flera olika platser att välja mellan.

Varför är det viktigt att åka på utbyte som tjänsteman?
De största vinsterna är att få jobba i en internationell miljö och få perspektiv på sin verksamhet, att utöka sitt nätverk, prata ett annat språk och få en ökad förståelse för mångkulturalism, vilket inte minst gäller på Unesco.

På Unesco får man jobba med kollegor från hela världen vilket är väldigt berikande.

Varför är det bra för arbetsplatsen i Sverige?
Man tar hem ny kunskap och inspiration om hur man kan jobba med olika frågor, att slippa uppfinna hjulet på nytt. Man kan också ha nytta av det internationella nätverk man har utvecklat.

Läs mer om hur du kan ansöka här.