Skolan och demokratin – med reflektioner och analyser av forskare och praktiker.

Se Nordicoms webbplats