Riksantikvarieämbetet har, i samarbete med Svenska Unescorådet och Naturvårdsverket, tagit fram en strategi för det svenska världsarvsarbetet