Förra veckan hölls FN:s internationella konferens om hållbar utveckling där Sverige tillsammans med Unesco och Japan anordnade ett side event om utbildning för hållbar utveckling (ESD).

Eventet var ett av de mest välbesökta under konferensen och Sverige representerades av Miljöambassadör Annika Markovic. Ekonomen och FN:s generalsekreterares särskilde rådgivare Jeffrey Sachs, höll inledningsanförandet som betonade vikten av utbildning för hållbar utveckling och talade om hållbarhetsmålen som tas fram inom ramen för Rio+20 slutdokument. Unescos generaldirektör Bokova tackade bland annat Sverige för sitt stöd till ESD. Under eventet presenterade Unesco också sin årsrapport, i vilken det gavs flera goda exempel på ESD på landnivå och på regional/lokal nivå.

Här kan ni läsa mer om det svenska side eventet om ESD under Rio +20. 

Svenska Unescorådet stödde också produktionen av olika texthäften med bland annat ”ESD Success Stories” där fyra länder, Egypten, Namibia, Skottland och Japan, berättar om sina erfarenheter kring ESD.

Unescos generaldirektör Irina Bokova under ESD sideevent, Rio+20.