IMG_0799Svenska Unescorådet har träffat Annika Magnusson från Kulturarv utan Gränser, hon berättar om organisationens uppdrag och utmaningar men även om hur hon ser på organisationens framtid. 

Hej! Vem är du?
Jag heter Annika Magnusson och är Generalsekreterare på Kulturarv utan Gränser. Jag började där i maj 2013 och innan dess har jag en lång karriär inom Sida, UD och internationellt utvecklingssamarbete.

Vad är Kulturarv utan Gränsers viktigaste uppdrag?
KuGs viktigaste uppdrag är att verka för att stärka demokratiska processer och mänskliga rättigheter genom att lyfta fram kulturarv som en viktig del i människors historia och identitet.

Hur arbetar Kulturarv utan Gränser i praktiken?
Vi använder kulturarv som ett verktyg i fredsbyggande insatser, oftast i lokala, mindre samhällen med god förankring hos berörda parter och med tolkning av traditioner och historia som en viktig del.

Vilken är den största utmaningen Kulturarv utan Gränser står inför?
Vi står inför ett vägskäl i flera bemärkelser då kontoren på Västra Balkan som utgjort huvudparten av vår verksamhet nu blir självständiga till årsskiftet vilket i sig är en stor succé men det innebär stora utmaningar för det lilla sekretariat som finns i Stockholm. Det finns många länder och regioner i världen där kulturarv är hotat men många ställen är svåra att arbeta i och dessutom är det ännu svårare att hitta finansierings källor. Vi ligger lite i risk zonen helt enkelt.

Tack för att du tog dig tid och lycka till i framtiden. Är det något du vill tillägga?
Jag hoppas att vi får vind i seglen snart och vårt arbetssätt som handlar mycket om det immateriella kulturarvet med fokus på flyktingar och integration idag ska få mer uppmärksamhet då moderna kulturarv berikar och ger självkänsla.

 

Lär dig mer om Kulturarv utan Gränser här!