Unescos Världsminnesprogram, ”Memory of the World”, inrättades 1992 och innehåller idag 238 registrerade arkiv, samlingar och enskilda dokument. Ett av de svenska världsminnena är Stockholm stads byggnadsritningar som nu uppmärksammas av Posten på fem nya frimärken!

frimarke-varldsminne-posten-stockholms-stadsritningar

Sedan 1700-talet har ritningar arkiverats över Stockholms byggnader och anläggningar, allt från enkla uthus till stora industrier, skolor och hyreshus. Tillsammans ger de en bild över Stockholms utveckling från frihetstidens småstad till den moderna miljonstaden. I samlingen ingår ca 2,5 miljoner ritningar och arbetet pågår för att digitalisera samtliga. Stadsbyggnadsritningar som täcker en så lång tid och en hel stad är världsunikt. De fem ritningar som valts ut som frimärken är:

Kryddkrämare Ericssons hus Fastigheten Skansen 27, år 1795

Ritningen visar en genomskärning av ett helt kvarter i det gamla Klara. Innehavaren, kryddkrämare Gustav Ericsson, sålde olika typer av kryddvaror och andra artiklar i sin butik på Drottninggatan. På exakt samma plats som de här husen ligger idag Kulturhuset.

Gröna Gården i Barnängen Fastigheten Barnängsbacken större 1, år 1854Fastigheten som också kallas Gröna Gården ligger i Barnängen. Den uppfördes som ett av de första hyreshusen i Stockholm för fattiga arbetarfamiljer. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Fastigheten är ett bra exempel på 1800-talets bostadsarkitektur.

Kulturhuset Fastigheten Skansen 20, år 1971–1974

Kulturhuset är en del av det komplex som omfattar södra sidan av Sergels torg, tillsammans med Riksbanken och Stockholms stadsteater. Arkitekt Peter Celsing fick uppdraget att utforma en kulturell motvikt till cityområdets kommersiella utbud. Fastigheten invigdes i omgångar och fungerade under en period som provisoriskt riksdagshus.

Villa i Södra Ängby Fastigheten Järnridån 5, år 1935

Södra Ängby är ett av de bästa exemplen på ett enhetligt funktionalistiskt villaområde. Arkitekten Edvin Engström ritade huvuddelen av områdets villor.

Bredenbergs varuhus Fastigheten Sporren 7, år 1934

Bredenbergs varuhus låg i kvarteret Sporren. Varuhuset blev arkitekten Gunnar Asplund första uppförda byggnad. Det kom att bli en inspirationskälla för kommande affärslokaler med sina funktionalistiska inslag av trä, glas och mjuka former.

» Läs mer om Unescos Världsminnesprogram