Vid en ceremoni i Paris den 17 april signerar den svenske Unesco-ambassadören Anders Ahnlid och Unescos generaldirektör Irina Bokova ett avtal som ger Unesco 19 miljoner kronor i stöd under en treårsperiod, till insatser för främjande av yttrandefrihet i Nordafrika.

Foto: ©UNESCO/Landry Rukingamubiri

Det Sida-finansierade projektstödet ska gå till olika åtgärder för att stärka yttrandefrihet, internetfrihet, pressfrihet och kapacitetsbyggande med inriktning på media och kommunikation. Insatserna syftar till att stärka demokratisk delaktighet och möjlighet till fredliga politiska transitionsprocesser i länderna i Nordafrika, men också bidra till Unescos yttrandefrihetsarbete globalt.

För Sverige är främjandet av yttrandefrihet en prioriterad fråga. Särskild tyngd läggs vid insatser för att stärka friheten på internet, förbättra säkerheten för journalister och öka tillgången till information för alla.

– Unescos insatser i regionen, i samband med arabiska våren, visade att organisationen har en viktig roll att spela. Sverige vill stödja Unescos arbete med att utveckla detta, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.

Läs mer om på Unescos hemsida.

Läs mer om Unescos arbete för yttrandefrihet här.