Färgglada mönster

Den 2 mars bjöd Kulturrådet och Svenska Unescorådet in till samtal med ledande internationella experter inom kulturell mångfald och yttrandefrihet. Diskussionerna utgick från Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar.

År 2015 publicerade Unesco för första gången en global rapport om hur konventionen implementeras runt om i världen och om vilka utmaningar och utvecklingsområden som finns för att uppnå konventionens målsättningar. En internationell expertgrupp arbetar nu med den andra globala rapporten som ska publiceras i december 2017. Vid samtalet deltog några av rapportförfattarna för att diskutera aktuella frågor tillsammans med svenska gäster.

Evenemanget var välbesökt, runt 100 gäster från kulturmyndigheter, muséer och konstnärsorganisationer kom för att lyssna på samtalen som fokuserade på tre områden som analyseras i den globala rapporten: den kulturpolitiska utvecklingen i världen under det dryga decennium som konventionen funnits, utmaningar för yttrandefriheten samt hur mobiliteten och det internationella utbytet och samarbetet kan stärkas och hur vi kan skapa ett mer jämbördigt kulturutbyte mellan det globala syd och nord.

Staffan Forssell, generaldirektör för Svenska Kulturrådet, hälsade alla välkomna. Därefter presenterade moderator Elin Norquist, också från Svenska Kulturrådet, kvällens upplägg. Introduktionstalet hölls av Danielle Cliche, från UNESCO, som berättade om den globala rapporten om hur konventionen för skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar implementerats. Sedan följde ett samtal mellan professor Yudhishthir Raij Isar, huvudredaktör för 2017 års rapport, och statssekreterare Per Olsson Fridh, från kulturdepartementet om konventionens betydelse för kulturpolitik.

Vi fick även höra Sara Whyatt, tidigare biträdande generaldirektör för internationella PEN samtala med Elnaz Baghlanian, från Svenska PEN om utmaningar för konstnärlig frihet. Kvällens sista samtal mellan Khadja El Bennaoui, oberoende rådgivare inom kultursektorn/Art Moves Africa (AMA) och Hedda Krausz Sjögren, kulturråd i Pretoria, Sydafrika handlade om vikten av internationellt samarbete och rörlighet mellan konstnärer och andra som arbetar inom kultursektorn. Mats Djurberg, generaldirektör för Svenska Unescorådet sa några avslutande ord, innan det blev dags för mingel.

Bilder från seminariet:

Bild från seminariet - panelen

Bild från seminariet - panelen

Bild från seminariet - åhörarna

Bild från seminariet - panelen

Bild från seminariet - mingel

Bild från seminariet - mingel

Bild från seminariet - mingel

Bild från seminariet - mingel

Mats Djurberg pratar

 

Läs mer

Inbjudan som PDF.

Samtalet var ett sidevent till den internationella expertgruppens möte, som ägde rum i Stockholm 1-3 mars.

Unescos arbete med konventioner inom kulturområdet.