mab2016_indonesia_10
© UNESCO/Balambangan Biosphere Reserve, Kawah Ijen crater – Balambangan (Indonesia)

20 nya biosfärområden har utsett vid det internationella styrelsemötet för Unescos biosfärprogram (MAB) som under helgen sammanträdde i Lima, Peru (18-19 mars).

De nya platserna som har blivit inröstade i Unescos biosfärprogram finns i Ghana, Haiti, Indonesien, Iran, Madagaskar, Mexiko, Marocko, Peru, Portugal, Honduras, Japan, Storbritannien, Sydkorea, Kanada, Italien, Kazakstan, Filippinerna, Tanzania och Polen. Ett av de nya biosfärområdena, Tejo-floden, är delat mellan Spanien och Portugal.

Totalt finns det nu 669 biosfärområden i 120 olika länder.

Sedan tidigare finns det fem svenska biosfärområden. Vid mötet i Lima behandlades även utvärderingen av Sveriges första biosfärområde, Kristianstad Vattenrike. Utvärderingen bedömdes ha så hög kvalitet att det ska spridas som modell i hela världens biosfärområden.

Genom biosfärprogrammet – människan och biosfären (MAB) – vill Unescos skapa en större förståelse för de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av förlusten av biologisk mångfald. Tanken är att områdena bland annat ska utgöra mötesplatser för tvärvetenskaplig forskning som förenar samhälls- och naturvetenskaperna.

Mer information om Unescos samtliga nya biosfärområden finns här.