Unesco utsåg Vindelälven-Juhttátahkka till biosfärområde i juni 2019 och det är tillsammans med Voxnadalen i Hälsingland det nyaste biosfärområdet i Sverige. Vindelälven-Juhttátahkka är ett av världens nordligaste biosfärområden. Det är också ett av de största till ytan i Sverige, då Vindelälven rinner igenom en sträcka på närmare 500 kilometer från Ammarnäsfjällen vid norska gränsen i öster till Umeälven vid kusten i väster.

Vad har det inneburit för Vindelälven-Juhttátahkka att bli utsedda till ett biosfärområde av Unesco? Hur har arbetet sett ut under det första året? Vi pratade med biosfärområdets kommunikatör Cecilia Wallinder för att ta reda på mer!

Ni blev utsedda till ett biosfärområde av Unesco för ungefär ett år sedan – hur har arbetet sett ut sedan dess?

En ordinarie koordinator tillträdde på halvtid i oktober 2019 så det kändes som om vi kom igång ordentligt med arbetet i början av 2020, både inåt i de egna kontaktnäten och med externa initiativ. Det finns jättemånga initiativ för hållbar utveckling ute i kommunerna och därför har vi skapat en kommunal handlingsgrupp som hjälper oss med att prioritera vilka initiativ som är de mest angelägna. Vi håller även på med att skapa arbetsgrupper för våra sex fokusområden: besöksnäring och friluftsliv för alla, framgångsrik renskötsel, mångfald av kulturella uttryck, fiske i levande sjöar, vattendrag och hav, utveckling av lokalsamhället och levande landskap.

Ni har i alla fall hunnit med projektet ”Skolan i ett biosfärområde” – berätta om det!

Under kandidaturen har vi haft möjlighet att bevilja uppstartspengar för att testa en idé. ”Skolan i ett biosfärområde” gick ut på att barnen på lågstadieskolan i Rusksele hade en temadag kopplad till biosfärområdet i månaden. Ett exempel är framtidsdagen där barnen fick tänka på vad de skulle kunna jobba med i Rusksele, det kom mycket nya affärsidéer från barnen!

Det initiativet har kunnat har fortsatt utan medel från biosfärområdet med finansiering från Lycksele kommun. Det är det som är så roligt, att något som sattes igång tack vare biosfärområdeskandidaturen fortsätter på egen hand!

Hur bidrar “Skolan i ett biosfärområde” till att främja hållbar utveckling?

Hållbar utveckling har varit själva grundtanken för projektet. För att kunna nå hållbarhetsmålen finns det en ekonomisk faktor, det ska gå att bo på landsbygden och det ska gå att ha ett levande näringsliv. Rusksele är ett exempel på detta då det är en by som alltid har varit näringslivstät med många egenföretagare Det är bra att ha förståelse och en känsla för sin hemort från barndomen och skolan och det bidrar ”Skolan i ett biosfärområde” till. Projektet har också bidragit till hållbar utveckling genom att barnen har fått lära sig om livskraftiga fiskebestånd och vad som krävs för att fiskarna ska må bra. Barnen har även fått lära sig om den samiska kulturen och fått träffa renar.