Foto: Johanna Olsson
Foto: Johanna Olsson

Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet och Johanna Mac Taggart, koordinator för Unescos biosfärsprogram i Sverige ”Man and the Biosphere Programme” (MAB), understryker i en debattartikel i Mariestadstidningen biosfärområdenas unika roll i att samla lokala aktörer för dialog och idéutbyte för att hitta nya metoder och modeller för att nå hållbar utveckling. Ett av Sveriges fem biosfärområden är Vänerskärgården med Kinnekulle. Där samarbetar kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad med att skapa en hållbar besöksnäring och driver många olika projekt med lokala aktörer.

Läs mer om biosfärområdet i debattartikeln här >