I Unescos Världsminnesprograms register över kulturarv i dokumentform finns många spännande objekt i form av bland annat kartor, arkiv, manuskript, böcker m.m. Fler dokument är dock önskvärda i programmet, och därför uppmanar Uneaso tillsammans med Statens Fastighetsverks tidskrift Kulturvärden människor att nominera nya dokument via Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.

Läs mer i Kulturvärden nummer tre här >