I anslutning till Unescos pågående styrelsemöte arrangerade den  svenska delegationen i veckan ett seminarium under rubriken ”Water for  Peace or Conflict? Prospects for improved water cooperation”. Seminariet  leddes av Sveriges kandidat till Unescos styrelse, Amelie von  Zweigbergk. Panelen bestod av Gretchen Kalonji, biträdande  generaldirektör för Unescos naturvetenskapliga sektor, Anders Jägerskog  från Stockholm International Water Institute, och Teferra Beyene från Nile Basin  Initative.

Världens sötvattenresurser finns i sjö- och flodsystem som sträcker sig över nationsgränser, 145 länder delar vattensystem med sina grannar. Tillgången till rent vatten har därmed länge varit en källa till intressekonflikter länder emellan. Det finns ett stort behov av internationellt samarbete och kunskapsutbyte för att etablera system för vattensamverkan. Sveriges OECD- och Unesco-ambassadör Anders Ahnlid skriver på sin blogg om seminariet: ”En viktig slutsats var att vattensamverkan inte är ett alternativ, det är ett måste. Frågan gäller snarast hur man ska se till att få till stånd rättvisa och uthålliga samarbeten”.