img_lithuania_04_mab2011

Hela 13 nya biosfärområden har i dagarna blivit medlemmar i Unescos biosfärnätverk. Beslutet togs under kommittémötet för Unescos biosfärprogram (MAB) som under veckan sammanträdde i Jönköping (10-13 juni).

Bland de platser och länder som blivit inröstade i Unesco-nätverket återfinns Valdes biosfärområde i Argentina, Ak-Zhayik i Kazakstan och Tadami i Japan. Nätverket utgörs i dag av 631 områden i 119 länder. Fem svenska områden är med, däribland Östra Vätterbranterna i närheten av Jönköping där kommittémötet också ägde rum.

Genom biosfärprogrammet – människan och biosfären (MAB) – vill Unescos skapa en större förståelse för de ekologiska, sociala och ekonomiska aspekterna av förlusten av biologisk mångfald. Tanken är att områdena bland annat ska utgöra mötesplatser för tvärvetenskaplig forskning som förenar samhälls- och naturvetenskaperna.

Mer information om samtliga nya biosfärområden finns här.