Lena Ek Irina Bokova Miljöminister Lena Ek och Unescos generaldirektör Irina Bokova skriver i Jönköpings-Posten (10/6) om biosfärområden som strategiska platser för genomförandet av klimatpolitik – i praktiken.

 

” Det är på dessa platser som ”lokalt” möter ”globalt” och har stor påverkan på hållbar utveckling. De är mötesplatser för inspiration och innovation, och för konkret levandegörande av begrepp som hållbar turism, förnybar energi och ekologiskt jordbruk.

Vanliga kvinnor och män – särskilt de unga – måste nu ta ledning i arbetet för att skydda biosfären vilka är en viktig del i de nya globala utvecklingsmålen för hållbar utveckling som kommer att komma efter 2015. Vi måste på allvar göra människor till del i arbetet med biosfären, med biologisk mångfald och med de ekosystem vilka upprätthåller livet.”

Läs hela artikeln här:

Koppla ihop biosfären Lena Ek och Irina Bokova 10 juni