JönköpingJönköping2

Fler än 220 delegater från ett 50-tal länder kommer att samlas i Jönköping den 10-13 juni för att delta i det årliga mötet för Unescos internationella råd för biosfärprogrammet.

Det är ett av de största FN-mötena som någonsin arrangerats i Sverige utanför Stockholm. Unikt är också att sammanträdet för första gången hålls i ett biosfärområde – Östra Vätterbranterna.

Biosfärområden är platser där kunskaper kring biologisk och kulturell mångfald förbinds med vår kollektiva förståelse för sociala och ekonomiska processer. Områdena är mot denna bakgrund centrala i det lokala och globala arbetet mot att skapa mer hållbara samhällen.

Unescos nätverk av biosfärområden består i dag av 621 områden i 117 länder. Fem av dessa återfinns i Sverige: Kristianstads vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet nedre Dalälven, Blekinge arkipelag och Östra Vätterbranterna.

Mer information kring mötet och de många aktiviteter som arrangeras i samband med Biosfärveckan finns här:

Om rådsmötet i Jönköping och Biosfärveckan: http://unesco.hemsida.eu/unescos-internationella-rad-for-biosfarprogrammet-sammantrader-i-jonkoping/

Om Biosfärveckans program: http://www.ostravatterbranterna.se/wp-content/uploads/2014/05/Biosfärveckan-7-till-15-juni-2014-webb.pdf