DSC_2836

Den 16 mars delades Svenska Unesco-priset ut för första gången i Stockholm. Priset syftar till att lyfta fram en individ eller organisation som särskilt bidragit inom Unescorelaterade områden under det senaste året och som uppmärksammas för att ha utfört en framstående insats. Årets pristagare var Meg Nömgård, verksamhetsledare för Sagobygden, Berättarnätet Kronoberg. Vi har ställt några korta frågor till henne.

Vilken är den viktigaste delen av arbetet som görs i Berättarnätet Kronoberg?

Det är viktigt att vara ett nätverk för folk som vill berätta och för folk som vill lyssna. Att vara en arena där det muntliga berättandet kan få flöda och finnas till. Vårt jobb är att uppmärksamma detta hela tiden och det gör vi på så många olika sätt, vilket är väldigt spännande och givande.

Varför är det viktigt att stödja berättartraditioner?

Vårt mål är att uppmärksamma det immateriella kulturarvet, precis som vi i alla tider har varit duktiga på att uppmärksamma det materiella kulturarvet. Våra levande traditioner betyder så mycket för oss människor. De är en viktig del av vilka vi är och vad vi vill. Det muntliga berättandet är en del av det immateriella kulturarvet. Alla människor bär ju också på en berättelse och det är viktigt att man får göra sin berättelse hörd.

Vad vill du få ut av det fortsatta svenska arbetet med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet?

Konventionen har satt fokus på det immateriella kulturarvet, som historiskt sätt varit lågprioriterat gentemot det materiella kulturavet. Det är väldigt roligt att Unesco lyfter fram det, men också att Sverige har ratificerat konventionen och att det händer saker här hemma. Jag hoppas att det immateriella kulturarvet kommer få mer plats på agendan.

Vad betyder det för dig personligen att ha fått utmärkelsen?

Först och främst är jag väldigt glad och hedrad. Men samtidigt så är den ett erkännande av det arbetet vi har gjort över en lång tid och att vi ska fortsätta på den vägen. Framför allt så ger den ny energi att fortsätta jobba vidare och det känns väldigt roligt att få priset.