Unesco-Japan ESD

Unesco har med stöd av Japan, inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Unesco har bett samtliga medlemsländer att nominera högst tre projekt.

Sverige har beslutat att nominera följande:

  • CEMUS (Center for Environment and Development Studies)
  • Kunskapslänken
  • Naturskolan i Umeå

CEMUS är ett studentinitierat center vid Uppsala universitet och SLU. Centret bedriver kursverksamhet av och med studenter med syfte att utmana såväl studenternas som universitetsvärldens syn på hållbar utveckling. Det är ett konkret inslag för reellt studentinflytande. www.cemus.uu.se

Kunskapslänken är ett nationellt projekt vars syfte är att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Projektet visar hur man genom att knyta samman befintliga resurser och kunskaper på nationell, regional och lokal nivå kan utveckla arbetet med utbildning för hållbar utveckling. www.kunskapslänken.nu

Naturskolan i Umeå arbetar med att synliggöra sambandet mellan lokala och globala problem genom kurser och fortbildning av förskole- och grundskolelärare. Genom ett aktivt stöd från Umeå kommun har projektet kunnat utvecklas och nå ut till tusentals lärare och certifierat majoriteten av skolor i regionen som Skolor för hållbar utveckling. www.umea.se/naturskolan

En internationell jury kommer nu behandla alla ansökningar från hela världen. Tre priser om vardera 50 000 US dollar kommer att delas ut vid en ceremoni på Unesco i Paris i oktober 2016.

Läs mer om priset här.