Den 16 oktober lanserades Unescos årliga rapport om Utbildning för Alla. Flera länder, bland dem Sverige, deltog genom seminarier och event i den officiella lanseringen av Education for All Global Monitoring Report (EFA GRM) 2012, som är den tionde i raden.

Bilden: Asma Zubairi, Unesco, presenterar årets EFA-rapport i Stockholm.

I Stockholm arrangerade Svenska Unescorådet och Sida ett seminarium om GMR som i år går under temat Youth and Skills – putting education to work. Ett sjuttiotal deltagare besökte seminariet där Asma Zubairi från Unesco presenterade rapportens huvudbudskap och talare och debattörer gav sin bild på olika aspekter av ungas utbildning och arbete i Sverige och globalt. Framförallt efterlystes en starkare koppling mellan utbildning och arbetsliv, något som GMR också belyser. Under eftermiddagen hölls ett fördjupande seminarium för inbjudna deltagare.

På Unescos sekretariat i Paris hölls en ceremoni med anledning av den officiella lanseringen av rapporten. Vid lanseringen deltog ett antal betydande personer samt ett tusental åhörare. Bland deltagarna i panelen fanns bland annat Unescos generaldirektör Irina Bokova och FN:s speciella sändebud för global utbildning Gordon Brown.

Den övergripande bilden GMR 2012 ger är att trots att framsteg har gjorts så verkar den positiva utvecklingen nu ha avstannat. 61 miljoner barn går fortfarande inte i skolan, och 775 miljoner människor saknar tillräckliga läs- och skrivkunskaper – en grupp som växer även i de rika länderna. Två tredjedelar av dem som saknar läs- och skrivförmåga är kvinnor. Men att gå i skolan är inte nog, det behövs också möjligheter att använda kunskaperna. Idag är det 200-300 miljoner ungdomar som behöver uppdatera sina kunskaper för att kunna fungera på arbetsmarknaden.

Vi närmar oss nu slutet av programmet EFA, med målsättning att alla barn ska gå i skolan senast 2015. Det verkar nu klart att detta mål inte kommer att kunna uppnås. Under GMR-lanseringen i Paris argumenterade Gordon Brown starkt för att länderna måste ta sig samman för att dramatiskt öka sina insatser.

» Läs mer om EFA Global Monitoring Report.

» Ladda ner GMR 2012 som fulltext eller en sammanfattning av rapporten.

» Läs Sidas artikel om lanseringen i Stockholm.