I Senegal är analfabetism ett stort problem, halva befolkningen kan inte läsa och skriva, 63 % av dessa är kvinnor. Det leder till att 25 % av de senegalesiska kvinnorna lever i utanförskap.

Foto:©Unesco/EFA

Unesco och Always samarbetar kring projektet “Sisters for Education” med slutmålet att se till att 40 000 flickor och kvinnor i Senegal får läs- och skrivundervisning.

Du kan själv, genom ett musklick, bidra till att fler flickor får möjligheten att gå i skola. Besök Always Sveriges facebook-sida för att lära dig mer om projektet Sisters for Education och för att ta reda på hur du kan bidra till att hjälpa utvecklingen i Senegal.

» Läs mer på Unescos hemsida.