På Svenska Unescorådets hemsida har du hittills kunnat läsa om FNs millenniemål nummer 1-3. Fram till FN-dagen presenterar vi de resterande fem målen. Idag presenteras Millenniemål fyra som handlar om barnadödlighet. Millenniemålen är åtta globala utvecklingsmål som ska uppnås till 2015.

Det 4e millenniemålet är att minska barnadödligheten med två tredjedelar.

Definitionen för barnadödlighet är antalet barn som dör innan sin femårsdag. De vanligaste dödsorsakerna är komplikationer innan och i samband med förlossningen samt malaria, lunginflammation och diarré.

Barnadödligheten har minskat från drygt 12 miljoner 1990 till 6,9 miljoner 2011, till stor del tack vare satsningar på vaccinationsprogram, insatser mot malaria och ökad tillgång till rent vatten. De största framstegen för att nå millenniemål 4 har gjorts i Nordafrika och Östasien, och i några av de fattigaste länderna. Räknat per dag innebär den minskade barnadödligheten att cirka 14 000 färre barn dör idag jämfört med 1990.

Detta är en utveckling i rätt riktning – men fortfarande dör runt 19 000 barn varje dag. Störst är problemet i Afrika söder om Sahara. Trots att vissa av dess länder lyckats minska barnadödligheten kraftigt dör idag ett av åtta barn i Afrika söder om Sahara innan de fyllt fem år.

Vill du lära dig mer om Millenniemålen? Den 24 oktober är det FN-dagen vilken kommer uppmärksammas av FN-familjen i Sverige genom aktiviteter på Centralstationen i Stockholm, mellan klockan 08.00 och 19.00. Kom och fira dagen med oss! Ett detaljerat program kommer läggas ut på hemsidan inom kort. 

» Läs mer om Milleniemålen på FN:s hemsida och på millenniemålen.nu.