Torkan på Afrikas horn har orsakat regionens värsta svält på 60 år, med 12 miljoner människor i farozonen. I januari började Unesco kartlägga grundvatten i det torkdrabbade området för att ge befolkningen en hållbar vattenförsörjning.

Tack vara framsteg inom geovetenskapen är det nu möjligt att upptäcka exakt vart grundvattnet finns. Unesco använder den nya fjärranalystekniken (utvecklad av Radar Technologies International) för att framställa kartor över var grundvatten finns. Kartorna kommer i sin tur ge vägledning för var man ska borra för att få vattnet till ytan. Unesco tillsammans med UNHCR, UNICEF och USAID samverkar kring projektet.

»Läs mer här.