Unescos generalkonferens antog år 2011 en ”Konvention om skydd av kulturarv under vatten”. Den innehåller grundläggande principer för skydd av kulturarv under vatten och ett system för hur olika länder ska samarbeta kring kulturarv under vatten. Konventionen definierar sådant som ”alla spår av mänsklig existens med kulturell, historisk eller arkeologisk karaktär, som har varit under vatten i minst 100 år”. Eftersom det är 100 år sedan Titanic sjönk kommer vraket att skyddas enligt konventionen.

Foto: ©UNESCO/F. Osada / Drassm

Det innebär att stater som är parter i konventionen förbjuder plundring, försäljning och spridning av vrakdelar och föremål. Länder som skrivit på konventionen ska vidta åtgärder för att skydda platsen och se till att de mänskliga kvarlevor som kan finnas i vraket behandlas med respekt.

Med anledning av Titanics 100-årsjubileum uttryckte Unescos generaldirektör Irina Bokova sin oro över pågående förstörelse och plundring av tusentals gamla vrak över hela världen.