Senegal, Unesco och Procter & Gamble har lanserat projektet ”Läskunnighet för unga flickor och kvinnor genom informations- och kommunikationsteknik”. Projektet lanserades i Dakar den 30 januari under parollen ”Hjälp min hand att skriva min framtid”. Projektet syftar till att lära 40 000 unga flickor och kvinnor i sju regioner i Senegal att läsa och skriva. Genom projektet får flickorna tillgång till lärare, virtuella klassrum samt utbildningsprogram på radio och TV.

Foto:©UNESCO/D. Willetts

Senegals regering hoppas att projektet minskar fattigdomen och stärker kvinnors ställning. Projektet är kopplat till att uppfylla Unescos ”Utbildning för alla” –mål, att öka läskunnigheten bland vuxna (särskild för kvinnor) med 50% till 2015. Idag är över 40 % av Senegals befolkning analfabeter.