I september 2010 anordnade Unesco en konferens i Moskva, World Conference on Early Childhood Care and Education Building the Wealth of Nations. Det var den första globala konferensen som belyste områdena förskola och barnomsorg. Totalt deltog ungefär 1 000 personer från 101 länder.

Konferensens syfte var bland annat att öka det globala medvetandet om barnomsorg och utbildning som en rättighet för alla barn. Konferensen resulterade i ”Moscow Framework of Action”, som beskriver de utmaningar som finns för att nå målen att barnomsorg och utbildning skall vara rättigheter för alla barn. Några av utmaningarna som identifierades var brist på politisk vilja och otillräcklig offentlig finansiering.

»Läs slutrapporten om konferensen här.

»Läs ”Moscow Framework of Action” här.