Det första Afrikaforumet för vetenskap, teknologi och innovationer äger rum 1 – 3 april i Nairobi. Forumet arrangeras av Unesco, Afrikanska unionen (AU) m.fl. och belyser vikten av att investera i dessa sektorer för att främja hållbar utveckling och skapa arbetstillfällen för ungdomar och kvinnor.

Bland deltagarna finns experter, forskare, beslutsfattare, ungdomar och akademiker som kommer att diskutera ämnen som finansiering för forskning i Afrika och innovativa sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

För mer information om forumet, klicka här.