Sverige har under lång tid drivit på för att stärka FN-organet Unescos arbete med press- och yttrandefrihetsfrågor. Sverige ger nu, via Sida, 30 miljoner kronor till Unesco, för utveckling av lokal radio i Afrika.

Projektet syftar till att stärka fattiga människors möjligheter att utöva sin yttrande- och åsiktsfrihet och höras i den offentliga debatten. Projektet genomförs i Kongo, Lesotho, Mali, Namibia, Sydafrika, Tanzania och Zambia, och målsättningen är att öka tillgången till information och nyheter på lokala språk.

Projektet stödjer insatser för att stärka lokala radiostationer och journalisters kapacitet att förmedla nyheter och information utifrån lokalbefolkningen villkor och behov, genom användning av ny mediateknik. Ett nätverk för lokala radiokorrespondenter startas för att stärka informationen och kommunikationen till och från de lokala radiostationerna.

– Radion är fortfarande den viktigaste källan till information för en stor del av världens befolkning. Projekt stärker fattiga människor tillgång till relevant information och ökar möjligheten till utveckling, säger Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet.