”Nu krävs nya idéer och lösningar för att genomföra de globala utvecklingsmål som världens länder satt upp i Agenda 2030, vilket gör Unescos Biosfärprogram viktigare än någonsin.”

Så skriver Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Göran Blom, ordförande för Biosfärprogrammet Sverige och Johanna MacTaggart, Nationell koordinator för Biosfärprogrammet Sverige om vikten av att Biosfärområden ger viktiga bidrag till Agenda 2030.

Läs artikeln i Mariestads-Tidningen