Svenska Unescorådets generalsekreterare Mats Djurberg, svenska biosfärprogrammets ordförande Göran Blom och Sveriges nationella koordinator för biosfärprogrammet Johanna Mac Taggart skriver om hur biosfärområden kan ge bidrag till Agenda 2030.

Läs artikeln i Kristianstadsbladet