”Tillgång till information är avgörande för att vi ska kunna förstå världen, minnas historien och lära av den. Det har gjort arkiv politiskt laddade eftersom innehållet i dem är viktigt. Den som kontrollerar arkiven kontrollerar också framtidens historieskrivning.

Av tradition har vi lite ensidigt betraktat dokument och samlingar som nationella angelägenheter; de visar vår historia och händelser i vårt land. Men frågan är om vi kan, och ska, fortsätta att se dem på samma sätt i vår allt mer globaliserade värld?”

Så skriver Svenska Unescorådets generalsekreterare, Mats Djurberg och före detta riksarkivarie och ordförande i kommittén för Unescos Världsminnesprogram i Sverige, Björn Jordell i en debattartikel som publicerats i Östgöta Correspondenten 30 december 2016. Här kan du läsa hela artikeln.

Artikeln har även publicerats i följande tidningar:

Blekinge Läns Tidning

Dalarnas Tidning

Norrbottens-Kuriren

Västerbottens-Kuriren