Kulturarvet är viktigt för oss och en betydande del av arbetet med att bevara och tillgängliggöra det utförs av frivilliga, inte minst inom hembygdsrörelsen.

Så skriver Lars Amréus, riksantikvarie och Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, i en artikel i Värmlands Folkblad.

Läs hela artikeln här.