Kulturarvet är viktigt som källa för kunskap, bildning och upplevelser. Genom att relatera till spåren som format vårt samhälle skapar vi perspektiv på vilka vi är och det samhälle vi lever i.

Så skriver Lars Amréus, riksantikvarie och Mats Djurberg, generalsekreterare i Svenska Unescorådet, i en artikel i Norrköpings Tidningar.

Läs hela artikeln här.